Teorie wizualne

W tekście buddyjskim zwanym Lama Chopa, napisanym przez Panchen Lozang Chokyi Gyaltsen (1567 – 1662), pierwszego Panchen Lamy Tybetu, znajdujemy następujące stwierdzenie, o tym jak postrzegamy świat:

„Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne zjawiska wydają się nam tak realnie jak fata morgana, sen czy obraz księżyca odbity na tafli spokojnego jeziora, mimo że są one zupełnie pozbawione naturalnego istnienia”.