Media wizualne
„ …światoobraz … nie oznacza obrazu świata, lecz świat rozumiany i pojmowany jako obraz… Światoobraz nie zmienia się z wcześniejszego średniowiecznego na współczesny, tylko właśnie fakt, że świat w ogóle staje się obrazem jest tym, co znamionuje istotę współczesnej epoki”. (Heidegger 1977)